WZSW 2015 - ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

WZSW 2015

Archiwum > Walne zebrania
============================================================================

Wpisano: 25 kwietnia 2015 r. godz. 18:47

Walne zebranie w ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

   W dniu 25 kwietnia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodu Działkowym "Słoneczny Stok” w Suchym Lesie (w II terminie).
   Po oficjalnym otwarciu zebrania uczestnicy chwilą ciszy oddali hołd działkowcom, którzy zmarli w okresie roku od poprzedniego zebrania. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania Zarządu ROD za okres od 19 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Pracę Zarządu ROD "Słoneczny Stok" za wskazany okres zebrani ocenili pozytywnie. Zarząd otrzymał absolutorium jednomyślnie. Dokonano wyboru jedenastoosobowego zarządu ogrodu i czteroosobowej komisji rewizyjnej. Na prezesa zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczny Stok" wybrano dotychczasowego prezesa Feliksa Berezowskiego. Dotychczasowy przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Rakowski został przewodniczącym tej komisji na nową kadencję. Wyłoniono dwóch delegatów na okręgowy zjazd PZD. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze podjęło uchwały, będące wymogiem wynikającym a Regulaminu ROD, niezbędne do dalszego funkcjonowania ogrodu.
   Zatwierdzono plan pracy i preliminarz budżetowy na 2015 r., uchwalono opłaty wnoszone przez działkowców na rzecz ogrodu, a wynikające wprost z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Termin wnoszenia większości opłat na rzecz ogrodu wyznaczono do dnia 30 czerwca 2015 r.


Członkowie PZD podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego >>>


Prezes ogrodu przedstawia sprawozdanie z działalności zarządu ogrodu w 2014 r. >>>


Skarbnik ROD przedstawia sprawozdanie finansowe z działalności zarządu ogrodu w 2014 r. >>>


Sekretarze – protokolanci zebrania >>>


Komisja mandatowa >>>


Komisja Uchwal i Wniosków >>>


Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytuje projekty uchwał poddawane głosowaniu >>>


Przyjmowanie uchwał przez głosowanie >>>


Prezes ogrodu >>>

<<<   ROK 2016
============================================================================
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego