Historia ogrodu - ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Historia ogrodu

O ogrodzie
============================================================================
POWRÓT DO STRONY STARTOWEJ NR   1
===========================================================================

  Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczny Stok” w Suchym Lesie powstał z inicjatywy dyrektora byłego kombinatu państwowych gospodarstw ogrodniczych w Poznaniu-Naramowicach, który w dniu 20 października 1978 r. zwrócił się do wojewódzkiego zarządu pracowniczych ogrodów działkowych w Poznaniu o zarezerwowanie w okolicach Poznania terenu na około 500 działek dla pracowników kombinatu.
   Ponieważ jeszcze w sierpniu 1975 r. wojewoda poznański zatwierdził plan zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, w którym tereny położone przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie przeznaczył na urządzenie pracowniczych ogrodów działkowych, już w dniu 8 listopada 1978 r. Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu wskazało te tereny kombinatowi PGO na założenie pracowniczego ogrodu działkowego. Był to teren o powierzchni 33,64 ha, w tym 21,78 ha z przeznaczeniem na działki, a reszta - na alejki dojazdowe i parkingi.
   
 Kombinat PGO zarządzał tym terenem i przydzielał działki do końca 1984 r.
  
Z początkiem 1985 r. teren przeszedł pod zarząd Polskiego Związku Działkowców, który powstał na mocy ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. W dniu 26 marca 1985 r. ogród pod nazwą „Słoneczny Stok” w Suchym Lesie, liczący 579 działek, został zarejestrowany przez Polski Związek Działkowców w rejestrze pracowniczych ogrodów działkowych pod numerem 4441. Na pierwszym walnym zebraniu członków Polskiego Związku Działkowców, użytkowników działek w POD „Słoneczny Stok” w Suchym Lesie, na prezesa ogrodu wybrano Bogdana Gawrońskiego, pracownika kombinatu PGO.
   W dniu 8 lipca 2005 r. Sejm przyjął ustawę o rodzinnych ogrodach działkowcyh (Dz. U. 2005, Nr 169, poz. 1419) i na mocy art. 41 tej ustawy, dotychczasowy pracowniczy ogród działkowy „Słoneczny Stok” stał się rodzinnym ogrodem działkowym „Słoneczny Stok”. Na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2014 r. poz. 40), ogrody działkowe nadal nazywają się rodzinnymi ogrodami działkowymi. Nasz ogród pozostał w strukturach Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców w wyniku głosowania "za" 92.78% działkowców obecnych na nadzwyczajnym walnym zebraniu w dniu 19 lipca 2014 r.

Stanstrad0

 

========================================================================
PRZEJŚCIE DO LOKALIZACJI OGRODU    >>>
========================================================================
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego